RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.no

I alt regner Bergens Reiselivslag med at 2,1 millioner turister, forretningsfolk og konferansedeltakere besøkte Bergen i kulturbyåret. I dette tallet er også dagsbesøk, 100.000 cruisepassasjerer og privat overnatting regnet med. Flere nordmenn Hotellenes andel er på nøyaktig 1.111.696 gjestedøgn. Hotellene hadde et gjennomsnittlig belegg på 65.9 prosent året sett under etter. Det høyeste belegget hadde man i august med hele 91,9 prosent.Hotellstatistikken bekrefter at Bergen opplevde en vekst på 5,8 prosent når det gjelder norske overnattingsgjester, og en nedgang på 6,4 prosent i utenlandske gjestedøgn. Bergen Reiselivslag hevder at plassproblemer er årsaken til at nedgangen blant utlendingene er litt større i Bergen enn i landet for øvrig.Bergen blomstret imidlertid som kurs— og konferanseby i kulturbyåret. Nesten 130.000 personer deltok på ulike konferanser, noe som gir en pluss på 10,7 prosent i "hotellregnskapet." Også forretningstrafikken økte med 11,4 prosent, og utgjorde vel 454.000 gjestedøgn ved hotellene. Flest turister Til tross for nedgangen, utgjorde turisttrafikken likevel den største enkeltgruppen av hotellgjester. Totalt sto ferie- og fritid for nesten 475.000 gjestedøgn.Nordmenn er "loggført" med 707.626 gjestedøgn, og stod med det for 63,7 prosent av hotellbelegget i fjor. Økningen er på hele 38.900 gjestedøgn, eller 5,8 prosent. De største enkeltgruppene er for øvrig amerikanske gjester med 68.350 gjestedøgn, briter med 49.409, tyskere med 48.007 og japanere med 42136 gjestedøgn. Men likevel hadde man nedgang av blant annet tyske, japanske og franke turister. Til gjengjeld hadde man flere gjester fra Danmark og Asia utenom Japan.Totalt sett er Japan og Sørøst-Asia nå et like stort marked som Tyskland for Bergens-hotellene. Tjener mer Bergenshotellene har ikke bare satt gjesterekord. Også lønnsomheten er bedret. - Hotellene i Bergen har hatt for lave priser. Dette har man gjort noe med, og dermed kan bransjen også glede seg over bedre lønnsomhet i tillegg til flere gjestedøgn, sier reiselivsdirektøren Bergen, Ole Warberg. Med signaler om tilbakegang for den norske hotellbransjen sett under ett, er det grunn til å være fornøyd med en liten økning i Bergen, mener han. Warberg er også fornøyd med at den største veksten har skjedd i lavsesongen, altså mellom oktober og april.- Vil veksten fortsette i år?- Målet er å opprettholde nivået fra i fjor. Noen større vekst tør vi i alle fall ikke å spå. Den viktigste utfordringen blir fortsatt å øke hotellenes belegg i lavsesongen. Men selv om det ikke lenger er kulturbyår i Bergen, og det blir færre store arrangementer i 2001, skjer det mye både på konferanse- og kultursektoren.