Sengeposten i 8. etasje ved Førde sentralsjukehus inneheld 13 nye senger, og tre av desse er spesialsenger for kreft, blodsjukdommar og lindrande behandling.

Dette er eit nytt tilbod for pasientar i heile fylket, melder Helse Førde i ei pressemelding.