Dermed gikk lastebilsjåføren fra Fitjar på sitt andre strake nederlag i rettssystemet. I oktober i fjor var erstatningsssaken oppe i Sunnhordland forhørsrett, hvor tingrettsdommer Jan Ivar Brønn kom til at Sælevik aldri hadde hatt status som siktet under etterforskningen.

Nå er Gulating lagmannsrett kommet til samme konklusjon. Sæleviks krav forutsatte at han hadde hatt status som siktet for sexovergrepene, en oppfatning retten ikke deler. Retten mener også at det ikke har noen betydning at Sælevik i politiavhørene ble gitt rettigheter som siktet. Tvert i mot fremheves det som et eksempel på at politiet sørget for å ivareta Sæleviks rettssikkerhet.

Sælevik ble i 1994 anmeldt for utallige sexovergrep mot sin søster, men ble fullstendig renvasket for anklagene av Riksadvokaten i 2001.

Geir Sælevik selv ble overrasket over utfallet, men er ikke innstilt på å innstille kampen.

— Nå er det bare å bite tennene sammen og stå på videre, sier Sælevik, som nå vil prøve å bringe saken inn for Høyesterett.