-Det nye automatiske bestillingssystemet må ta sin del av æren for at vi for første gang har fått klage for at bilen kom for raskt. Det var en dame som bestilte klokken 03.30 lørdag natt. Bilen var der etter tre minutter. Det var ikke hun forberedt på, sier lederen for Bergen Taxi, John Gaute Kvinge til Bergens Tidende.

Snitt på 47 sekunder

På de verste julebordrushene i år har ventetiden på å nå frem til Bergen Taxis kundemottak gått kraftig ned. Gjennomsnittlig ventetid er redusert fra to minutter til 47 sekunder.

— En av årsakene ligger klart i at vi har tatt i bruk et nytt helautomatisk bestillingssystem for dem som ringer fra fasttelefon. Dette systemet kan vi i dag benytte i hele kjøreområdet, men er så langt ikke åpnet for Arna, Askøy og Sotra, forklarer markedssjef Dag Birkrem.

GPS og data avvikler raskt

— Når kundene får tilbud om å bruke det nye systemet for automatisk bestilling, så har datasystemet allerede sjekket oversikten over ledige biler. Gjennom en kontinuerlig satellittovervåking (GPS) av hele bilparken vet systemene posisjonen på alle biler. Våre andre systemer vet om bilen er ledig eller opptatt. Adresseinformasjonen til kunden får vi fra Telenor. Dette skjer på brøkdelen av et sekund, og før systemet svarer er det avklart om det er kapasitet til å ta turen. Derfor lukker dette systemet når det er stor etterspørsel. For eksempel sentrum når etterspørselen er stor. I motsatt fall ville vi risikere at det ikke kom noen biler til holdeplassene, eller at ventetiden ville bli uberegnelig.

Trafikkrekord

Til tross for redusert bemanning på kundemottak, på grunn av sykdom,. klarte Bergen Taxi å avvikle sin historisk beste dag målt i omsetning nå sist lørdag. 1,9 millioner kroner på en dag.

Det nye automatiske systemet håndterte da 22 prosent - ca 1000 telefonhenvendelser - direkte. Andre automatiske tjenester til storkunder tok unna ca. 15 prosent, slik at sentralen manuelt kunne konsentrere seg om resten av totalt 4664 henvendelser. I tillegg sto holdeplassene for 4668 turer.

— Vi er overrasket over hvor godt det automatiske systemet avhjelper kundemottaket. Det gjør oss i stand til å ekspedere de resterende langt mer effektivt og godt, sier Kvinge, som peker på at en effektiv formidling også er et vesentlig bidrag til en maksimal utnyttelse av bilparken. Det nye systemet er utviklet i samarbeid med Telenor Link. De har benyttet teknologi fra Nordisk Språkteknologi på Voss til opplesning av adresser fra databankene.

Stor transportør

Bergen Taxis 440 tilknyttete drosjer kjører årlig 2,45 millioner kjøreoppdrag. Det tilsvarer 140.000 kilometer daglig - tilsvarende 3,5 ganger rundt jorden ved ekvator.

Kvinge regner med at omsetningen i år ender på ca. 395 millioner kroner. Bergen Taxi er et andelslag eid av de 320 drosjeeierne som bruker sentralen.

— Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre systemer og vår kundeservice. Vår hovedoppgave er å få frem informasjon om kunders behov og bilparken så raskt som mulig. Da kan vi gi god service til kunder og drosjeeiere. Vi har allerede interaktiv internettbestilling, og jeg tror vi i tiden fremover vil få en rivende utvikling der teknikken hjelper oss til å samarbeide enda bedre.

— Og rådet til dem som vil ha drosje raskt?

— Bruk fasttelefon. Slår den automatiske tjenesten inn, så er den absolutt raskest og du vet at vi har en bil i nærheten.