Fyllingsdalen Historielag hadde årsmøte 18. mars. Årsmøte valgte nytt styre i laget.

Det nye styret har Tor Stokke som leder. Resten av styret er Kjell Sælensminde, Elisabeth Hyldmo, Helge Egge, Olaug Sælen Solheim og Jostein Solheim. Varamedlem Terje Smedhaug.