Da det brøt ut brann i et snøoverbygg på Hallingskeid torsdag formiddag, kjørte også et åtte vogner langt Signaturtog inn i flammene. Alle de 257 passasjerene kom seg helskinnet ut, og ble senere toget til Voss for informasjonsmøte.

To lokomotiver ankom lørdag Hallingskeid for å frakte det utbrente toget til Finse stasjon.

Nytt spor

Planen er å løfte chassiset med trykkluft, og deretter slepe det fremste togsettet i veldig sakte fart til Finse. Deretter slepes det bakerste settet til bilvei på Haugastøl, hvor vognene, hele eller opphogget, lastes på store biler, sier Harry Korslund i Jernbaneverket til bt.no.

Jernbaneverket vil nå bygge et spor på om lag 300 meter langs det opprinnelige sporet.

— Vi ønsker å bygge et nytt spor, men vi må også utbedre kablene og en rekke annet utstyr som gikk tapt i brannen, sier Korslund.

Banen kan tidligst åpne igjen tirsdag, ifølge Jernbaneverket. — I løpet av morgendagen kommer det en fullstendig prognose på hvor lang tid dette vil ta, sier Korslund.

Forbedringspunkter

Heldigvis ga torsdagens togbrann kun materielle skader. Men i to rapporter fra april og mai får både NSB og Jernbaneverket sterk kritikk fra Statens jernbanetilsyn (SJT) for manglende kontroll på sikkerhetsarbeidet.

Tilsynsrapporten om NSBs virksomhet er en oppfølging på en større rapport fra 2008. I den ferske rapporten er 13 punkter ikke utbedret godt nok siden forrige tilsynsrunde.

— Tilsynsrapporter er aldri snille, sier sikkerhetsdirektør Liv Bjørnå i Jernbaneverket.

Flere mangler

Bjørnå forteller om et stort prosedyreverk som er gjennomgått, og at det derfor er naturlig at det er funnet noen avvik fra lover og forskrifter.

— Tilsynet har funnet forbedringspunkter som vi må ta tak i. Blant annet gjelder dette hvordan vi får risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner til å henge sammen.

— I rapporten står det at Jernbaneverket ikke kan vise at beredskapen er tilstrekkelig, og at det er mangler ved planene?

— I og med at de finner mangler, så er det deres konklusjon. Samtidig har de vurdert det slik at det ikke er mer alvorlige funn enn at vi får en frist for å lukke avvikene, sier Bjørnå.

Fristen Jernbaneverket fikk er satt til 1. oktober.