Faste lesere av Bergens Tidende husker kanskje den underlige historien BT presenterte over to dager ved påsketider for to år siden? Da redegjorde vi for presangen Magnus Lagabøte fikk fra den franske kongen Filip III i 1247: En sølvengel som holdt en krystall, påstått inneholdende en kvist fra Jesu tornekrone. Laga-bøte bygget en hel kirke i Bergen, Apostelkirken, for å huse dette viktige relikviet, som bevi-selig befant seg i Bergen helt frem til 1530. Da fikk stattholder Vincens Lunge beskjed om å frakte alle verdigjenstander fra Apostelkirken til kongen i Danmark. Danskekongen skrev til og med ut kvittering for det Lunge fraktet til Gottorp, og da viste det seg at sølvengelen ble nevnt, men aldri krystallen med tornekvisten.

I Bjørndalen

I langt mer moderne tid ble disse opplysningene nesten en besettelse for kjøpmann Gunnar Rosenlund (63) fra Bergen. Og både i 1983 og i 2000 fikk han synske kvinner til å «lete» etter tornekvisten. Anna Elisabeth Westerlund klarte å «følge» den oppover årene fra 1530 til 2. verdenskrig. Da ble den borte i et bolighus i Bjørndalen 52 i Bergen. I 2000 var BT med da synske Gina Anita Kristensen pekte ut et sted bak dette huset ved Ulrikens fot, og sa at der var krystallen med tornekronebiten. Da Gunnar Rosenlund avsluttet gravingen hadde han kun funnet en ølflaske.

Nye tips etter etterlysning

I forrige uke fikk Rosenlund Norsk Telegrambyrå (NTB) til å etterlyse krystallen med torne-kronekvisten. Kunne noen ha gravet den opp igjen, hvis det var riktig det den synske hadde sett, at en mann hadde gravet den ned bak Bjørndalen 52 i 1940? Kunne noen i Norges land ha en krystall med en kvist inni? Uten å vite hva det var?

Fikk svar fra Rogaland

NTBs melding ble trykket i flere aviser og meldt på flere radiostasjoner, og i forgårs fikk Rosenlund napp fra Rolf Trygve Ekelund (76) på Finnøy i Rogaland. — Han har ikke tornekvisten, men han har sporet den opp i Aurland i Sogn, fortalte en entu-siastisk Gunnar Rosenlund BT i går morges. - «Sporet opp»? - Ja, han har noen evner. Nå er krystallen i boks. Ved hjelp av moderne ønskekvister, såkalte søkevinkler, kan han spore opp ting. Tornekvisten ligger begravet i en metallkiste sammen med gull. En leieboer i Bjørndalen 52 oppdaget at huseier hadde gravet ned tornekvisten i krystallen under krigen, og så stjal han den, sa Rosenlund.

Lover ingenting

Og meget skeptisk, men nysgjerrig var BT med da Rosenlund møtte Ekelund i Rogaland i går. - Jeg lover ingenting, og kan ikke bevise noe. Men gjennom spørsmål til søkevinklene har jeg funnet stedet i Aurland der tornekvisten i krystallen kan være gravet ned.. Med de opplys-ningene jeg har fått fra Rosenlund er min oppfatning at tornekvisten i krystallen, og mye sølv og gull ble gravet ned på dette stedet i Aurland i 1950 av mannen som leiet i Bjørndalen 52, sier Ekelund til BT.

Gir ikke opp

Den pensjonerte yrkesskolerektoren bruker mest søkevinklene til å lete etter skadelig stråling. Og ikke skjønner BT hvordan de også kan benyttes til å lete etter 2000 år gamle tornekvister i krystall. Men vi var vitner til at han spurte metalldingsene om diverse, og at de reagerte med bevegelser, som var enten ja eller nei. Og dermed var Rosenlund og Ekelund enige om at neste stopp var neset mellom Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden i Sogn.

Men, kanskje heldigvis, var det snøvær og vanskelig å komme til det aktuelle stedet i går. Og Rosenlund ble da også en smule betenkt da Ekelunds søkevinkler utpekte stedet til å ligge 713 meter over havet. Under dyp snø. - Men det er et spor. Og kan-skje søkevinklene ble litt forvirret i vinden. For først mente Ekelund at tornekvisten ligger begravet lenger nede, ved sjøen, sier Rosenlund. Aurland er herved advart.

TORNEKVIST-JA: Gunnar Rosenlund (t.v.) fra Bergen har gjennom søkevinklene til Trygve Ekelund fått spor etter Jesu tornekrone. FOTO: ARNE NILSEN