Politifolk var om bord på fartøyet KNM «Tyr» og søkte med miniubåt langs broen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Det skal ikke ha blitt gjort noen funn, etter det bt.no forstår.

Bakgrunnen for søket var et tips fra en kvinne som politiet mener kan være svært interessant.

— Vi har fått tips som passer svært godt med det tidsrommet vi mener sammenfaller med forsvinningen av Dung Tran Larsen, rundt 23.juni 2007, sier politiinspektør Tore Salvesen.

— Hva er årsaken til at dere leter nå?

— Det er fordi tipset viser seg å være svært konkret. Kvinnen sier selv at hun var i kontakt med oss tidlig i etterforskningen, men det er ingen av mine etterforskere som kan huske dette, sier Salvesen.

Han vil ikke gå konkret inn i tipset, fordi det kan bli aktuelt å bruke denne informasjonen i fremtidige avhør.

— Hva er årsaken til at dere søker nå etter at saken er henlagt?

— I henleggelsen fra Riksadvokaten ble det presisert at politiet måtte ta på alvor nye tips som måtte komme i saken. Selv om vi ikke driver med aktiv etterforskning, vil vi hele tiden være åpen for tips fra publikum, sier Salvesen.

Frode Skogvold, advokat for Dungs ektemann, sier han ble informert av politiet om søket i ettermiddag.

— Ektemannen er glad for at politiet fortsatt gjør forsøk på å finne Dung, sier Skogvold.