Når vinterseilingene begynner er det et helt nytt rutemønster som lanseres. Egersund faller bort som anløpshavn. Haugesund forsvinner også. I stedet anløper MS «Bergensfjord» Risavika ved Stavanger til og fra Bergen.

I Danmark erstattes Hanstholm av Hirtshals både når det gjelder Bergensruten med MS «Bergensfjord» og hurtigfergeruten på Kristiansand.

Etter at MS «Bergensfjord» forlater Hirtshals 26. oktober ankommer det Risavika ved midnatt samme kveld.

– Vi har store forventninger til det nye ruteopplegget og de nye anløpshavnene, sier administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

Fra Stavanger går MS «Bergensfjord» til Bergen med ankomst om morgenen 27. oktober. Mandag formiddag er det første avgang fra Bergen til Hirtshals via Risavika. Til Hirtshals kommer skipet tirsdag 28. oktober.

Fra Bergen blir det også avganger på onsdager og fredager, mens det i helgene seiles en ekstra rundtur Stavanger-Hirtshals.

Vinterprogrammet gjelder til 31. desember. Seilingsprogrammet for 2009 blir klart i slutten av september.

Fjord Line regner med at selskapet ved å anløpe Risaviken istedenfor Haugesund og Egersund vil spare både driftskostnader og få økte inntekter.

Fardal opplyser at sommersesongen har vært meget god.

ENDRING PÅ GANG: MS «Bergensfjord» seiler fra 26. oktober Bergen-Risavika ved Stavanger- Hirtshals.