KARI PEDERSEN

Konsernet Bergensavisen hadde for 2004 et overskudd før skatt på 19,4 millioner kroner. Avisens beste resultat noensinne. I 2003 hadde konsernet et overskudd på 14,2 millioner kroner.

En viktig forklaring på resultatfremgangen er økt pressestøtte. Produksjonstilskuddet økte fra 29,8 til 33,7 millioner kroner.

Ansvarlig redaktør Olav Terje Bergo medgir at økt pressestøtte har bidratt til å bedre tallene. — Men pressestøtten har vi selv fått opp gjennom å øke opplaget, så den kom ikke gratis, sier han.

Avisens opplag i 2003 økte med 1.178 eksemplarer på hverdager og 1.000 på søndager til henholdsvis 32.130 og 32.057 eksemplarer. Avisen øker både i abonnement og løssalg.

— Nå er vi større enn BT i løssalg, sier en fornøyd redaktør.

Gode tall til tross; Bergo er ikke fornøyd med avisens overskudd før BA er blitt enda mindre avhengig av pressestøtten.

Konsernet gjennomførte våren 2004 en rettet emisjon mot Sparebanken Vest og Frank Mohn AS på til sammen 13,75 millioner kroner.

Pressestøtten medfører blant annet at avisen ikke har lov å dele ut utbytte til sine eiere. Overskuddet blir i bedriften.