Pantebøkene inneholder kopier av alle tinglyste dokumenter i Norge siden 1936. Disse oppbevares i dag ved tingrettene. Forslaget innebærer at alle tinglyste dokumenter skal oppbevares på ett sted. Regjeringen ønsker at dette skal legges til Ullensvang herrad.

Bedre og sikrere

— Kommunen og regionen har jobbet lenge for å få nye arbeidsplasser til Ullensvang. De har vært engasjert helt siden denne endringen ble aktuell og får nå resultater for arbeidet, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Han sier også at oppbevaringen av disse viktige dokumentene blir bedre og sikrere når de samles i nye hensiktsmessige lokaler som er tilpasset formålet.

— Endringen vil gi brukerne et bedre tilbud når dokumentene blir oppbevart ett sted, istedenfor 87 steder som i dag, sier Dørum.