Haakon Vatle er engasjert som prosjektleder for Hansadagene, som går av stabelen i juni 2016. Vatle var ansvarlig for Tall Ships Races som ble avviklet i sommer.

— Dette blir en folkefest på linje med Tall Ships, sier Jacob Lund, som er styreleder i nyopprettede Bergen arrangementsselskap AS - Bergen City Event. Vatle blir ansatt i dette selskapet.

Nytt kommunalt selskap

Selskapet er nyopprettet og skal ivareta store arrangement der kommunen er involvert, som nettopp Hansadager og sykkel-VM i 2017.

— Vi er veldig glade for at Haakon har takket ja til dette oppdraget. Han er flink til å skape engasjement og har evnen til å få folk til å arbeide sammen. Haakon har alt det som skal til for at Hansadagene 2016 vil bli et arrangement byen kan være stolte av, uttaler Lund.

Vatle er engasjert som prosjektleder og tar til i jobben 1. januar. Før jul skal stillingen som daglig leder for arrangementsselskapet lyses ut.

2016 kommer snart

SIST: Dansende barn i middelalderkostymer ønsket hanseatene velkommen sist Bergen arrangerte Hansadager.

— Tiden frem til Hansadagene er såpass kort, at vi kan ikke vente til en ny daglig leder jobber seg inn på feltet. Derfor engasjerte vi Vatle nå, sier styrelederen.I tiden fremover vil styrelederen ikke bare få ansatt daglig leder. Lund ser også behov for å gå opp grensen mot hva som er Reiselivslagets og Næringsrådets ansvar og hva som faller på det nye kommunale arrangementsselskapet.

Hansadagene blir 9. til 12. juni 2016. Da er det 20 år siden sist Bergen var vertsby for arrangementet.

Historisk samarbeid

Hansabysamarbeidet er basert på en felles historisk plattform. Hansabyene hadde en tradisjon for å treffes årlig til store festivaler, og denne tradisjonen ble gjenopptatt da byen Zwolle tok initiativ til å etablere ”Hansadager i moderne tid” i 1980.

De siste årene har rundt 100 byer deltatt på arrangementet, som går på omgang. Bergen deltar som eneste norske by i dette internasjonale nettverket, som har fokus på samarbeid og utveksling mellom byene innen kultur, næringsvirksomhet og ungdom. Her kan du lese mer om Hansabysamarbeidet.