– Dette var en svært trist melding å få. Vi hadde håpet på et annet utfall, sier styrer Arvid Møll ved Garnes Ungdomssenter.

Krisemøter i dag

I dag er det krisemøter hos eierne av de to institusjonene, etter at gårsdagens vedtak i Bufdir (Barne— ungdoms og fami-liedirektoratet).

Før jul gjennomførte Bufdir en anbudskonkurranse for drift av barnevernsinstitusjoner. Både Styve og Garnes tapte i konkurransen fordi de lå for høyt i pris i forhold til andre anbydere. Faren for nedlegging, i beste fall en kraftig nedbygging, er nå overhengende.

Ved Garnes Ungdomssenter har den usikre situasjonen allerede fått konse-kvenser. Institusjonen har måttet si nei til inntak av nye ungdommer fra årsskiftet, fordi man ikke har visst hvordan driften kommer til må se ut i 2009. Akkurat nå bor ti ungdommer i alderen 13 til 17 år ved senteret.

Må finne en løsning

– Disse skal vi kjempe for. De skal ikke kastes ut. Vi må finne en løsning for dem. Dette er jo hjemmet deres, sier styrer Arvid Møll.

Også de ansatte har vært sterkt påvirket av usikkerheten den siste tiden.

– Vi har hatt et svært stabilt personale, de fleste med lang ansiennitet og stor faglig kompetanse. Nå er fremtiden usikker også for dem, sier Møll.

Garnes Ungdomssenter har omkring 50 ansatte.

Arvid Møll har ingen ferdige løsninger på hva som nå kan skje med senteret, og hvordan man kan løse den krisen som har oppstått.

– Det vil vi først vite noe om etter styremøtet i dag. Det eneste jeg kan si, er at absolutt alt som kan gjøres, vil bli gjort for å redde driften i en eller annen form. Tilbudet er for godt og verdifullt til at det bare kan strykes av kartet, sier han.

— Noen av ungdommene her har bodd hos oss i fem år, og betrakter dette som hjemmet sitt.

Provosert

– Jeg er provosert over den politikken som drives nå, sier rådgiver Anja Carlsen Lie ved Garnes Ungdomssenter.

– Det virker som om penger er alt som teller. Ungdommer skal helst ikke være i institusjon, og finnes det ingen annen løsning, er det om å gjøre å skaffe så billige plasser som mulig på bekostning av kvalitet. At man skal telle kroner på den måten når man vet at ungdommer først og fremst trenger kvalitet i behandlingen og kompetent personale, det gjør meg frustrert og trist, sier hun.

Garnes ungdomssenter har vært i drift siden 1987 og drives Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

Mister tilbud i Hordaland

En lang rekke politikere både i Hordaland og i Bergen har protestert kraftig mot det de kaller en rasering av tilbud for de aller vanskeligst stilte ungdommene bergensregionen. Hvis begge institusjonene stenger, vil det ikke lenger finnes noe behandlingstilbud som er skreddersydd for denne ungdomsgruppen i Hordaland. Nærmeste tilbud vil være utenfor fylkets grenser, enten i Rogaland eller Sogn og Fjordane.

– Dypt beklagelig

– Vi er svært lei oss. Dette er dypt beklagelig, sier Hallgeir Utne Hatlevik (Ap), nestleder i Helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre.

– Dette betyr at barnevernet blir sterkt svekket i Bergensregionen. Nå må eierne av de to institusjonene ta stilling til om de kan fortsette driften i sterkt redusert form. Nedlegging betyr at nærmeste institusjon blir i Måløy, 33 mil unna. Det er ikke holdbart, sier Hatlevik.

Han finner det svært uheldig at barne-vernstiltak skal bli lagt ut på anbud og vurderes etter pris, slik det er gjort i dette tilfellet.

Bjørn Erik Larsen