35-åringen oppdaget i 2007 at faren ikke var hans biologiske far, og har siden kjempet for å finne ut hvem den biologiske faren er.

— Å kjenne mitt opphav er av stor betydning, så vel emosjonelt som medisinsk. Jeg ønsker å vite om jeg er arvelig disponert for bestemte sykdommer, sa mannen til BT da han tapte saken for Bergen Tingrett i vår.

Tre menn er allerede utelukket etter at de har avlagt DNA-prøve etter pålegg fra Bergen tingrett. 35-åringen ønsket å teste ytterligere fire menn, mens mannens mor avviser at noen av disse fire mennene kan være faren. Nå har både tingretten og lagmannsretten avslått 35-åringens krav.

«Løst fundert»

I sin begrunnelse sier tingretten at det kun er 35-åringen «har brakt inn nye navn på heller løst fundert grunnlag» etter at de to første kandidatene ble utelukket.

Tingretten fant ingen konkrete holdepunkter for å bestride morens forklaring, og vil derfor ikke pålegge noen å gi blodprøve i saken. Lagmannsretten fasholder tingrettens vurderinger.

Stridens kjerne er hvor stort ansvar det offentlige har for å bidra til å fastslå hvem som er 35-åringens biologiske opphav.

Vil ikke drive etterforskning

Mannens advokat, Arild Dyngeland, hevdet i sin anke at retten har plikt til å trekke inn andre mulige fedre på eget initiativ, ifølge barneloven.

— Det er sterke samfunnsmessige interesser knyttet til etablering av riktig farskap, og retten har ansvar for å følge dette opp, skriver advokaten i sin anke.

Tingretten, og nå også lagmannsretten, sier på sin side at det offentlige ikke har plikt til å drive aktiv etterforskning for å fremskaffe nytt materiale i saken.

35-åringen har tidligere sagt at han er klar til å kjempe denne saken til topps i rettsapparatet.