9. juni 2008 endret Museumssenteret i Salhus navn til Museumssenteret i

Hordaland (MiH). Atle Ove Martinussen (50) er ansatt som ny direktør ved museet, og tiltrer i stillingen 1. november.

Martinussen er i dag fagsjef/spesialrådgiver i Norsk handverksutvikling (NHU) på Maihaugen. Han har bred kompetanse på flere områder, både innen ledelse, museumsfeltet

generelt og internasjonalt samarbeid, heter det i en pressemelding fra MiH.

Den nye direktøren var i mange år styreleder for Norsk Trikotasjemuseum/Museumssenteret i Salhus. Han var også prosjektleder/konsulent for planleggingen av «Norsk

Trikotasjemuseum og tekstilsenter» i Salhus i perioden 1988/89. Avtroppende direktør Erik Småland har allerede begynt i stillingen som rådgiver oss Riksantikvaren, Seksjon for fartøy og tekniske kulturminne.

ENDRES: Mye bevares i Museumssenteret i Salhus, men ikke navnet.ARKIVFOTO: TOR HØVIK
Atle Ove Martinussen overtar som direktør for Museumssenteret i Hordaland.