— Vi skal lage en base for offentlig aktivitet i området, og her kan folk komme og få hjelp til å løse konflikter i nærmiljøet, sa Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, i åpningstalen i går.

— Vi tenker at det er nyttig at ulike etater kan samarbeide for å gi folk best mulig hjelp, og har tro på at dette kontoret kan bidra, sier Anne Gordon ved barnevernstjenesten.

Bakgrunnen for at det første nærmiljøkontoret er lagt til Årstad bydel, er at det har vært en del «uheldige episoder» i ungdomsmiljøet det siste året, fortalte Hans-Carl Tveit.

Det griper han nå tak i, og vil prøve å samordne ulike parter for å gi et lokalt tilbud rettet særlig mot barn og ungdom. De skal løse konflikter på lavest mulig nivå og foreslå tiltak.

— Vi opplever at ganske unge kommer i kontakt med narkotiske stoffer og rus. Derfor er det viktig å ha et apparat klart og sette i gang tiltak raskt, sier Svein Bjørn Losnegård.

Nærmiljøkontoret er et samarbeid mellom skole, skolehelsetjenesten, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), barnevernstjenesten i Årstad bydel, Bergen Bolig og Byfornyelse, Ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Konfliktrådet i Hordaland og Slettebakken menighet. I tillegg samarbeider nærmiljøkontoret med kulturkontoret, idrettsetaten, utekontakten, sosialtjenesten og frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Kontoret har åpen dør hver torsdag mellom 12.00 og 16.00.