Selskapet blir det viktigste konkrete tiltaket i en ny strategisk næringsplan som finans— nærings- og kulturbyråd, Henning Warloe legger frem i dag.

I et felles utviklingsselskap håper Warloe å samle dem som jobber med næringsutvikling i Bergen, i omegnskommunene, samt mesteparten av de ansatte i næringsnettverkene.

Når reiselivet holdes utenfor, regner Warloe med at dette dreier seg om rundt 30 årsverk, likt fordelt mellom næringsnettverkene og kommunene.

Han vil imidlertid ikke nøye seg med en bedre koordinering av ressursene.

— Vi er i Bergen innstilt på å fylle på med betydelige ressurser i form av penger, folk og kompetanse.

Warloe håper at nabokommunene vil følge opp og være med på å legge så vel eksisterende som nye ressurser inn i et slikt selskap.

- Andre ligger foran oss

— Vi konkurrer med en rekke regioner som allerede ligger foran oss på dette området. I bergensområdet har vi et godt stykke vei å gå og må derfor styrke innsatsen betydelig, sier Warloe.

Han viser i den sammenheng til Stavanger, Oslo og Göteborg som for lengst er i gang med slik satsing.

Hovedhensikten er å lage et interkommunalt utviklingsselskap som jobber fritt over kommunegrensene i området rundt Bergen. Dernest ønsker man seg en koordinering av ressursene som allerede jobber med næringsutvikling, og en betydelig styrking av disse.

Arbeidsoppgavene

Arbeidsoppgavene som foreløpig er skissert for det nye selskapet i den strategiske næringsplanen er følgende:

  • Drive konkret etableringsveiledning
  • Hjelp til å skrive søknader
  • Kompetanseheving og nettverksbygging
  • Markedsføring av bergensregionen nasjonalt og internasjonalt
  • Øke regionens andel av nasjonale og internasjonale arrangementer
  • Skaffe regionen nye investeringer og ny næringsvirksomhet.Har sett på Stavanger

Modellen for det nye selskapet er først og fremst hentet fra Stavanger og Göteborg.

I fjor la Stavanger-regionen Næringsutvikling frem en strategisk næringsplansom kalt «Mot 2020». Her står det at målet er å gjøre stavangerregionen til den storbyregionen i landet som har størst konkurransekraft og verdiskapning innen 2020. For å nå målet har de blant annet hatt helsiders annonser i BT hvor de prøver å tiltrekke seg arbeidskraft fra Hordaland. I Stavanger er det høyreordfører Leif Johan Sevland som er styreleder for både utviklingsselskapet og selskapets viktigste verktøy, Forus Næringspark.

Göteborg

I Göteborg er det sosialdemokratene som har vært drivkraften i etableringen av to store kommunalt eide utviklingsselskaper, med nesten 80 ansatte. Disse selskapene har ordføreren i Göteborg som styreleder, og betjener en region med rundt en million innbyggere.

Det foreslåtte selskapet skal sammen med hele næringsplanen behandles av Bystyret 19. juni.

-Et veiskille for oss

— Vi håper at bystyret vil være enig i våre hovedtanker om dette. I så fall kan vi gå videre sammen med våre nabokommuner om å konstruere et slikt selskap og bestemme nøyaktig hvilke oppgaver det skal ha.

Warloe ser for seg at selskapet blir offentlig eid, og en er åpen for hvor mange kommuner som ønsker å være med.

Reiselivet er så spesielt at han ønsker å holde det utenfor. Ellers håper han å få samlet mest mulig av næringsutviklingen innenfor en felles sterk paraply.

— Jeg håper og tror at den strategiske næringsplanen og utviklingsselskapet kan markere et veiskille for regionen på dette området, sier næringsbyråden.

VEISKILLE: Næringsbyråd Henning Warloe legger i dag frem en plan for å få bedre fart på bergensregionen. Målet er et nytt interkommunalt utviklingsselskap, som Warloe håper vil markereet veiskille for regionen. ARKIVFOTO: BENT ARE IVERSEN