— Senteret kan gi oss konkurransefortrinn og oppgradere kunst- og kulturtilbudet i byen, mener adm. dir. Gert Atle Gundersen i Grieghallen.

All utdanning fra kulturskolen til Griegakademiet er tenkt samlokalisert i det nye senteret. Samtidig skal det inneholde en kammermusikksal, to multikultursaler og produksjonslokale for operaoppsetninger.

— Vi planlegger et unikt flerbruksbygg der læring og utøving skjer side om side, opplyser Gundersen.

Det er bygårder mellom Nygårdsgaten og Fosswickels gate som må vike om prosjektet realiseres. Husene i Hans Holmboes gate må og rives, men selv gateløpet er tenkt bygd inn i senteret under glass.

En milliard kroner vil kultursentret «Nystemten» koste. Forutsetningen er at Staten kommer inn med betydelige midler. Dessuten er planen å bygge om Nygårds skole til et kurs- og konferansesenter. Her kan kostnadene bli 600 millioner kroner om den realiseres.

Planene ligger nå på byrådets bord. Tanken er at Grieghallen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune sammen danner et aksjeselskap der de går inn med en tredjedel hver.

Grieghallens ledelse er klar over at her er noen skjær i sjøen. Bevaring av bygårdene vil hindre at prosjektet kan realiseres. Dessuten må finansieringen gå i orden.

Det nye kulturhuset på nærmere 16.000 kvadratmeter vil også gi Grieghallen bedre kår. Tanken er nemlig at Bergen Filharmoniske Orkester kan bruke kammermusikksalen til øvelser på dagtid. Dessuten anlegges det i underetasjen produksjonsrom for kulisser til store operaoppsetninger.