— Vi får ikke mer frost. Derfor kan fontenene settes på, sier Kjell Skarpenes fra Parkdrift i Bergenhus bydel optimistisk. Sammen med finske Mikko Mikkonen drar han fra fontene til fontene og spyler bort vinterens grums. Små og store basseng renses for boss og sneiper.

Vannet fosser

Vannet fosser i uren ved Ole Bull-statuen. Det er litt skittent de første timene. Vinterens støv henger igjen i uren. Vi følger karene ned i undergrunnens hemmelige rom der pumper og renseanlegg befinner seg. Her er fire pumper, pluss en egen for dammen ved Den blå stenen. Sandfilter, doseringskar og klor og slikt som sikrer riktig Ph-verdi, ser vi også.

— Alt styres fra dette underjordiske rommet, forklarer Kjell Skarpenes. Filterne i pumpene renses tre ganger i uken og hver dag om høsten når løvet faller.

— Jeg håper russen lar være å helle vaskepulver i bassenget ved Ole Bull-statuen i år. Vannet sirkulerer og pumpes gjennom systemet flere ganger. Rensingen tar tid når noen heller i vaskemidler, sukker han.

Men hva ser vi ikke i vanndammen ved Den blå stenen? Sørgelig grått, ugjennomsiktig vann. Vannet stoppes umiddelbart. Slipestøvet fra arbeidet på plassen må børstes bort først. Da klarner vannet, og vi ser blåfargene også i dammens bunn.

Preger byen

Vann preger Bergen, og selvsagt skal også vannet sette sitt preg på byens parker. Lyden av rennende vann eller en vannsprut skaper en egen ro midt i byens larm. Myke godlyder

— Fontenene er viktige, og nettopp sildringen av vann skaper en mykhet i byen, mener Kjell Skarpenes.

I Byparken spruter vannet igjen på Sofus Madsens fontene Grinegutten. Gutten småfryser og griner over å bli truffet av det kalde vannet.

Fiskeren, den yngste av Byparkens fontener, laget av Arne Vinje Gunnerud, har hatt det sørgelig tørt rundt seg noen måneder. Nå er det igjen godt med vann rundt båten. Men fisk ser vi lite av - foreløpig.

FOSSEFALL: Vannet sildrer friskt. Kjell Skarpenes er godt fornøyd.