HILDE KRISTIN STRAND AUDUN STØLÅS

KNUT EGIL WANG (foto)

Oddny Miljeteig (SV), leder i Komité for oppvekst, sier til BT at komiteen har sendt en innstendig bønn til byråd Hans-Carl Tveit (V) om å finne en løsning.

— Et avslag som det ungdommene har fått er noe kommunen ikke kan leve med. Da skjemmer vi oss ut som kommune, sier Oddny Miljeteig.

På komitémøtet begrunnet byråd Tveit avslaget med at alle leirskoleplasser var opptatt av yngre barn, som er en gruppe kommunen har prioritert.

De siste årene har Carl Fredrik Odfjell (14) og flere av vennene vært på sommerleir i Hålandsdalen i 11 dager. Der har de kjørt med hest og vogn, badet, fisket og vært på diskotek. I år har syv av elevene søkt plass på leiren. Seks fikk avslag. Flere søkere og ikke økte bevilgninger fra kommunen er årsaken til dette.

— Ungdommene får prøve seg på egen hånd, og de får en mulighet til å oppleve noe annet. Tenåringer har behov for sosial omgang, og for denne gruppen er denne leiren en av få arenaer uten foreldre, sier mor Nina Skauge. Hennes sønn Bendik (15) er en av dem som ikke får noe tilbud denne sommeren. Nå blir det en lang ferie for han og de andre.

— De som kom tilbake fra leir i fjor hadde mye å fortelle, og elevene gleder seg til dette gjennom hele året, sier Marny Askeland, assistent ved Hop ungdomsskole. Også klassestyrer Kjersti Øye er lei for at elevene ikke får leirtilbud i år.

Foreldrene møtte i går på komitémøtet på Bergen rådhus og la frem sin sak.

SKUFFET: Carl Fredrik (lengst til venstre), Bendik, Kristoffer, Filip, Kristian og resten av klassen er skuffet over avslaget på søknaden om leirskoleopphold i Hålandsdalen i sommer. Politikerne har nå gitt dem nytt håp.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG