Det er en ikke helt liten bit Bergen havnevesenet har sørget for med utbyggingen i Jekteviken. Nitti mål er Jektevik-utstikkeren og Dokken, og mang en bergenser med utsikt til byggearbeidene har okket seg over den digre «landtungen».

Men det skal bli så flott så. Med ny hurtigruteterminal og moderne godsterminal — utbyggingen vil revolusjonere passasjer- og godshåndteringen og styrke Bergen som havneby, som turistenes innfallsport til Vestlandet, som kommunikasjonsknutepunkt og som næringslivssentrum, sier havnedirektør Morten Meibom. (Vi savner forresten den gamle tittelen havnefogd.)

Foreløpig ser det ikke ut nede på Nøstet. Foreløpig er det en kran og et gjenfylt nøst for sjøbrannsprøyten og hauger med stein og rustne kjettinger og kjempe«bæreposer» med ukjent innhold. For ikke å snakke om biler. Da tenker vi ikke på de ennå rullende, pent parkerte på dertil egnet område, men på de biler som har sett sin siste kilometer og nå utgjør en pakke sammenklemt metall. En og annen lykt er fortsatt hel, et og annet bilmerke titter frem fra skraphaugen som kunne gjort seg på et museum for samtidskunst. Rene installasjonen, spør De oss.

Men her skal bli andre installasjoner. Her skal bli kanal inn til den store, fredede sjøboden, her skal bli terminal- og kontorbygg, her skal bli gang- og sykkelvei og parkeringshus når alt står ferdig, forhåpentlig ved utgangen av neste år. Det skal bli minst mulig støy fra godsterminalen, og den nå stengte utsikten mot sjøen blir åpnet flere steder. For det er fortsatt sjøen Bergen vender seg mot - og stadig tar litt av. Slik blir nytt land til Bergen lagt.

<b>FREMTID:</b> Slik skal hurtigruteterminalen og parkeringshuset se ut fra Nøstet. <br/> ILLUSTRASJON: BLOM DESIGN OG ARKITEKTUR
ILLUSTRASJON: BLOM DESIGN OG ARKITEKTUR