TOR KRISTIANSEN

— Hovedtanken er å skape en kulturarena mellom Vannkanten og Iskanten. Nybygget kan stå ferdig i desember 2005, forteller Rolf Tvedte, administrerende direktør i Vannkanten og prosjektansvarlig for nybygget på vegne av Stor-Bergen Boligbyggelag.

Utbygging av Iskanten er et eksempel på hvordan samarbeid kan løse viktige utbyggingsoppgaver. Stor-Bergen Boligbyggelag reiser Iskanten i samarbeid med Bergen kommune. Takket være gave på 15 millioner kroner, tilskudd fra boligbyggelaget på syv millioner og tippemidler på seks millioner er det mulig å få dette til. Stiftelsen låner 22,5 millioner kroner, et beløp Bergen kommune stiller garanti for.

— Iskanten betyr en styrking av isidretten. Her får vi tilrettelagt både for trening og frilek i et samarbeid som alle parter tjener på, sier byråd Hans-Carl Tveit til Bysiden.

Iskanten blir rimeligere i drift enn Bergenshallen og skal være i bruk fra høsten til ut på våren. Da slipper andre interesserte til.

— Kulturlivet får bedre kår ved utbyggingen av Iskanten, tror kulturleder Hilde J. Blindheim i Laksevåg bydel. Hun gleder seg alt til hallen står ferdig.

Kulturlivet mistet et konsert- og teaterlokale da Haugatun ble barnehage. I dag benyttes kultursalen i Vannkanten til ulike arrangement. Nå er tanken at salen bygges om til et permanent konsert- og teaterlokale for bydelen.

<b>ISKANTEN: </b>Slik vil den nye ishallen ta seg ut fra utsiden.<p/> TEGNING: ARKITEKTKONTORET ULF RUSTØEN