Styret for 2008/2009 vil være:

President: Atle Larsen

Past-President: Morten Andersen

Visepresident: Knut Gundersen

Sekretær : Erik Notevarp

Kasserer: Helge Pletten

Klubbmester: Tommy Thomsen

Lions Club Åsane kan se tilbake på et aktivt år med mange og solide aktiviteter som flere i vårt nærmiljø har fått glede av gjennom tilskudd og støtte.

Støtten vi har gitt i år spenner seg fra sosialt trengende til positive ungdomsaktiviteter.

Det gleder oss at alle våre tilskudd er like viktige for de det gjelder. Av andre vellykte aktiviteter som en i vårt nærmiljø har lagt merke til og gjennomført kan nevnes:

  • Loppemarked i Åsanehallen,
  • Tulipanaksjonen
  • Utdeling av Motivasjonsprisen i Åsane
  • Ukentlig badevakter for funksjonshemmede i Stemmemyrshallen .

Klubben har i dag 24 aktive medlemmer med godt miljø. Vi tar gjerne i mot flere nye medlemmer som støtter opp under de verdier Lions står for.

"Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid."

Les mer om: Lions Club Åsane