Styret for 2007 / 2008 vil være:

President: Morten Andersen

Past-President: Steinar Korneliussen

Visepresident: Atle Larsen

Sekretær: Kate Paulsen

Kasserer: Ole Eliassen

Klubbmester: Helge Pletten

Loppemarkedsansvarlig: Tommy Thomsen

Lions Club Åsane kan se tilbake på et aktivt år med mange og solide aktiviteter som flere i vårt nærmiljø har fått glede av gjennom tilskudd og støtte. Støtten vi har gitt i år spenner seg fra sosialt trengende til positive ungdomsaktiviteter. Det gleder oss at alle våre tilskudd er like viktige for de det gjelder. Av andre vellykte aktiviteter som en i vårt nærmiljø har lagt merke til og gjennomført kan nevnes:

  • Loppemarked i Åsanehallen
  • Tulipanaksjonen
  • Utdeling av Motivasjonsprisen i Åsane
  • Utdeling av brosjyren ”Narko i Åsane”
  • Ukentlig badevakter for funksjonshemmede i Stemmemyrshallen.

Klubben har i dag 24 aktive medlemmer med godt miljø. Vi tar gjerne imot flere nye medlemmer som støtter opp under de verdier Lions står for.