I forbindelse med vegarbeider på Østre Murallmenning og i Valkendorfsgate endres kjøremønsteret fra søndag 31. juli kl. 22.00, melder Bergensprogrammet i en pressemelding.

Starten på C. Sundts gate, like ved Blaauw-hopen, vil bli enveiskjørt med retning mot Strandkaien og Christian Michelsensgate fra mandag. Det vil med andre ord ikke bli mulig å kjøre inn til Nordnes fra C. Sundtsgate og Strandgaten.

All innkjøring til området må finne sted via Markeveien, og all omkjøring vil bli skiltet, skriver Bergensprogrammet.

Omreguleringen er i forbindelse med arbeidet med å utbedre og ruste opp Strandkaien — Østre Murallmenningen og tilliggende områder. Gående og syklende vil fortsatt kunne passere anleggsområdet, og trafikkreguleringen vil vare frem til arbeidene med opprusting av Strandkaien - Østre Murallmenning er ferdig i desember.

— Da vil hele området fremstå i ny drakt. Vegbanen får brostein og hele området får universell utforming, ifølge pressemeldingen.

Som med annet anleggsarbeid i trafikkert område vil innstrammingen av kjøremønsteret medføre ulemper for trafikantene.

— Trøsten er at når arbeidene er ferdig vil ordinært trafikkmønster bli gjeninnført, men da i opprustede omgivelser, skriver Bergensprogrammet.