Slik blir det nye kjøremønsteret:

  • Krysset Håkonsgaten — Magnus Barfots gate vil bli åpnet for trafikk til Nygårdshøyden. Samtidig vil Håkonsgaten bli stengt for trafikk ved Teatergaten.
  • Trafikk fra nord i sentrum til Nygårdsgaten må kjøre Christian Michelsens gate - Veiten - Magnus Barfotsgate - Neumanns gate - Vestre Torggate - Håkonsgaten.
  • Trafikk til Nygårdshøyden må kjøre Christian Michelsens gate - Veiten - Magnus Barfots gate. Utkjøring fra Nygå rdshøyden må skje gjennom Langes gate.Kilde: Bergen kommune

Les mer om kjørerutene her

Se kart over nytt kjøremønster her

ØRJAN DEISZ