Registeret skal legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen. Alle pasienter som får behandling ved norske sykehus for hjertesykdommer og slag skal inn i det nye registeret.

— Det er på høy tid at vi får et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han mener behandlingen er god i dag, men tror et nytt register vil bidra til enda bedre kvalitet på behandlingen. Det vil også bedre forskningen på sykdomsårsaker og overvåkingen av hjerte- og karsykdommer i befolkningen,

Vet ikke hvor mange

Hjerteinfarkt er den sykdommen som tar flest liv her i landet. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsaken til funksjonshemning.

  • Disse pasientene har samme rett til kvalitetssikring av behandlingen som kreftpasienter. Vi har hatt Kreftregisteret siden 1952. Det har vist hvor viktig slike registre er, sier Hanssen.

Han får full støtte fra assisterende direktør Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

— Dette er viktig, fordi vi ikke vet hvor mange som får hjerteinfarkt, annen hjertesykdom eller hjerneslag hvert år, sier Stoltenberg.

Hun viser til at de andre nordiske landene for lengst har etablert slike registre, men noen komplett nasjonal oversikt over vår folkesykdom nummer en finnes ikke.

— Jeg blir engstelig med tanke på hvor lite vi vet hvis jeg skulle komme på sykehus, sier Stoltenberg.

Redder liv

Det finnes mange og gode eksempler på at nasjonale sykdomsregistre redder liv.

Det norske fødselsregisteret avdekket at anbefalingene om å legge spedbarn på magen var feil. Da man oppdaget dette og gikk bredt ut med nye anbefalinger, ble antall barn som døde i krybbedød halvert på kort tid.

Stoltenberg opplyser at man gjennom Dødsårsaksregisteret vet at dødeligheten av hjerteinfarkt er sterkt redusert i løpet av de siste 25 årene, mens dødeligheten av hjerneslag har gått gradvis ned de siste 50 årene.

— Vi vet imidlertid ikke om nedgangen skyldes at færre rammes, eller om behandlingen er blitt bedre slik at flere som blir syke overlever, sier Stoltenberg.

Hun legger til at omfanget av hjertesykdom vil øke fordi vi stadig lever lenger.

Sikkert

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå forslaget om det nye hjerteregisteret ut på høring.

Det som kan møte motstand i enkelte miljøer er at registeret skal være personidentifiserbart. Det foreslås også en ny bestemmelse i helsepersonelloven som gir mulighet for at helseopplysningene kan brukes til kvalitetssikring og styring. I dag brukes slike opplysninger bare til forskning.

— Det betyr ikke at informasjon om alle hjertesyke skal flyte fritt rundt. Sikkerheten vil være god, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Aftenposten/Bergens Tidende

VIL HA REGISTER: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen mener det er på tide vi får et nasjonalt hjerteregister i Norge, 56 år etter at vi fikk et nasjonalt kreftregister.
Bjelland, Håvard