Astrid Sætrevik Knutsen og søsteren Marie (6) har i flere måneder vært innlagt ved Haukeland Universitetssykehus for å få kreftbehandling.

Uenige om behandling

Legene har avsluttet behandlingen av eldstejenten fordi de mener at behandlingen er nytteløs. Foreldrene har bedt om at utenlandske eksperter får muligheten til å hjelpe jenten. Foreldrene har følt seg overkjørt og umyndiggjort av den medisinske ekspertisen på Haukeland.

Til TV 2-nyhetene torsdag kveld sa statssekretær Wegard Harsvik i departementet at de vil pålegge Haukeland å informere foreldrene om muligheten for at en klinisk-etisk komité ved et annet helseforetak ser på saken. Dette skjer til tross for at foreldrene ikke har krav på at dette blir gjort.

Vil lovfeste

Foreldrene til de to små jentene sier til kanalen at de er svært glade for at saken har tatt et skritt videre, slik at de kan få litt mer hjelp. Politikerne vil nå lovfeste rettigheten til en uavhengig vurdering.

Venstre vil også styrke pårørendes rettigheter i saker der det oppstår uenigheter om hvorvidt livsviktig behandling skal fortsette eller avsluttes.

Helse— og omsorgsdepartementet jobber nå med nye retningslinjer. Den etiske vurderingen som nå skal gjennomføres gir i første omgang ikke Astrid noen medisinsk hjelp, ifølge TV 2.

Informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen sier til BT at sykehuset selvsagt vil gjøre som departementet ber om, og at de nå vil avvente tilbakemeldingen fra den klinisk-etiske komiteen.