Fylkesmann Svein Alsaker griper nå personlig inn i saken og lover å ordne opp i løpet av få dager.

Han mer enn antyder at dette kan komme til å ordne seg, slik at bryllupet kan stå som planlagt 5. mai.

— God nyhet

— Flott. Dette var en god nyhet, sier Maybritt Stusdal Matre.

Helt sikker er hun imidlertid ikke. I går ettermiddag var hun i full sving på byen med å samle underskrifter til støtte for sin og kjærestens sak.

Det har gått fort i svingene etter at paret sto frem i BT fredag og fortalte at Fylkesmannen hadde sagt nei til ekteskap etter at Kåre Mortens hjelpeverge hadde motsatt seg giftermålet.

Vanligvis er det Fylkesmannens lov- og justisavdeling som behandler slike saker, men hvis saken får stor allmenn interesse må fylkesmannen selv ta grep, og det har han gjort i dette tilfellet.

Menneskelige hensyn

— Betyr det at du vil omgjøre vedtaket?

— Jeg vil ikke forskuttere noe, for jeg venter fortsatt på utfyllende informasjon fra parets advokat og fra Kåre Mortens nye hjelpeverge, men så fort de nødvendige tilleggsopplysningene er i hus, vil jeg få saken på mitt bord og kan ta en avgjørelse omgående, det vil si i løpet av uken, sier Alsaker.

Han er fullt oppmerksom på at det bare er knappe tre uker til det planlagte bryllupet og at det haster med å få formalitetene i orden.

— Dette er jo en sak der menneskelige hensyn må veie tungt. Det voldsomme engasjementet i media forteller jo også at dette er en sak som har rørt ved hjertene til folk.

Strøm av sympati

Det populære og velkjente paret fra dokumentarfilmen «Kabal i hjerter» har fått en overveldende strøm av sympati etter at de fortalte om bryllupsplanene som så ut til å gå i vasken. Maybritt Stusdal Matre og Kåre Morten Watne har vært forlovet i fire år og hadde planlagt bryllupet i alle detaljer da avslaget fra Fylkesmannen kom før påske.

Paret selv har gått rundt med underskriftslister på byen for å samle støtte for sin sak. Da historien deres ble offentlig kjent gjennom avisen før helgen, nærmest eksploderte det i støtteaksjoner for det gifteklare paret.

En underskriftsaksjon som ble etablert på internett i helgen, har allerede fått over 800 signaturer, og Maybritt og Kåre Morten selv har samlet inn flere hundre underskrifter. Helsebyråd Trude Drevland og ulike organisasjoner har også gitt paret sin fulle støtte.

Nytt håp

Maybritts mor, Ingeborg Matre, som har stått for mye av planleggingen av bryllupet, er rørt og takknemlig.

— Vi hadde jo et lønnlig håp om at tingene skulle flaske seg til slutt, og de siste dagene har dette håpet blitt styrket. Nå er vi mye mer optimistiske, sier hun.

Den eneste forandringen i forhold til de opprinnelige planene er at bryllupet kommer til å stå i Johanneskirken, ikke Korskirken som var førstevalget.