I høst startet 22 elever i spesialklassen på Bergen Handelsgymnasium (BHG), som skal fullføre videregående på to år. Sara Manne (17) og Marita Sperrevik (16) er to av dem.

Dette er ikke snakk om å ta fra elevene en rettighet, men tvert imot å gi dem tilpasset opplæring

Dan Femon (H)

Fikk et friår

— Jeg tok et friår før videregående og var i utlandet. Nå får jeg likevel muligheten til å fullføre samtidig med vennene mine, sier Manne.

— Jeg tenkte bare at det var greit å bli ferdig tidligere. Så kan jeg bruke det ekstra året til noe annet eller å begynne å studere tidligere, sier Sperrevik.

Årets kull er det andre som har startet med prøveordningen, og de ser ut til å bli de siste. Utdanningsdirektoratet har nemlig avslått Hordaland fylkeskommunes søknad om å videreføre prøveprosjektet. Årsaken er at ungdom har rett på tre års heltids videregående opplæring. «Søknaden fra Hordaland fylkeskommune vil begrense rettigheter elever har etter opplæringsloven og krever således lovendring før å kunne gjennomføres», skriver direktoratet i sitt avslag.

De har oversendt saken til Kunnskapsdepartementet, som eventuelt må ta initiativ til en lovendring.

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) vil ta saken opp i spørretimen på Stortinget i dag.

— Utdanningsdirektoratet sier god dag mann økseskaft med sin argumentasjon. Dette er elever som selv velger å gjennomføre på kortere tid. Det kan ikke være en negativ ting, sier Warloe.

Rotet bort papirene

Og nå får elevene ved Bergen Handelsgymnasium (BHG) en ny mulighet. Dette opplyste Forsknings- og høyere utdannings-minister Tora Aasland (SV) i spørretimen på Stortinget i dag.

I løpet av to uker vil utdanningsdirektoratet behandle søknaden på nytt. Hun understreket at søknaden om en permanent ordning vil bli avslått og at en forlengelse av det pågående forsøket vil bli vurdert på nytt.

— Forsøket har vart altfor kort til å kunne gi det permanent status. Derfor vil departementet vurderer det på nytt når det er gått tre år som forutsatt, sier Aasland.

På gangen etterpå opplyste statsråden til bt.no at direktoratet rett og slett hadde rotet bort papirene.

— Ved en inkurie var ikke søknaden om BHG og forlengelse av ordningen behandlet, da de avslo å gi skolen en permanent ordning med toårige løp, sier hun.

Merkelig

Han peker på at Kunnskapsdepartementet er opptatt av den tidsmessige og samfunnsmessige gevinsten ved økt gjennomstrømming i høyere utdanning.

— At elevene ikke får oppfylt rettighetene sine er et merkelig argument, som får det til å høres mer ut som en plikt enn én rettighet å gjennomføre på maksimaltid, sier Warloe.

Rektor Svein Heggheim ved BHG kaller Utdanningsdirektoratets avslag «svært formalistisk».

— Hvis de mener dette er lovstridig, burde de ikke godkjent forsøksprosjektet i utgangspunktet, sier Heggheim.

Han vet fortsatt ikke om opptaket som allerede er i gang, må stoppes.

— Det er allerede åpnet for å søke om plass fra høsten av, og vårt sekundærønske, om å gjøre et nytt opptak, har ikke Utdanningsdirektoratet tatt stilling til, sier Heggheim.

- Skal stå på beinhardt

Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Kristine Strømmen, sier at det ikke er tatt stilling til forlengelse av forsøket og at man eventuelt må komme tilbake til det. Hun forklarer hvorfor det ble gitt tillatelse til prøveprosjektet, men ikke en permanent ordning.

— Utdanningsdirektoratet har anledning til å gi tillatelse til tidsavgrensede forsøk, men ikke til permanente ordninger utenfor opplæringsloven, sier Strømmen.

Dan Femoen (H) er nestleder i Opplæring- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune.

— Vi skal stå på beinhardt for å få endret dette. Dette er ikke snakk om å ta fra elevene en rettighet, men tvert imot å gi dem tilpasset opplæring, sier Femoen.

Flere av elevene som startet i turboklassen i høst, sier at det har vært tøft og at man må regne med jobbing på kvelder og i helgene. Det første kullet fikk mye oppmerksomhet, fordi over halvparten sluttet. I år er det bare to som har valgt å slutte.

— Det har vært krevende, men jeg ville ikke valgt annerledes. Den personlige utviklingen har vært veldig, veldig stor, sier Tina Sørvik (16).

Kunnskapsdepartementets fagavdeling jobber med saken, men kunne i går ikke gi noen kommentar om hva som vil skje med ordningen.

Hva synes du? Si din mening i kommentarfeltet under.