MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no Glover er professor ved Fysiologisk institutt på Universitetet i Oslo, og ekspert på ryggmargsutvikling.— Rotter med skadde nerver i ryggmargen har begynt å gå igjen etter denne behandlingen. I USA og Japan er søknader om å gjøre liknende forsøk på mennesker trolig nærliggende, sier Glover til Bergens Tidende.Det er ikke mange år siden forskerne trodde ryggmargsbrudd var uhelbredelig. Nervetrådene i hjernen og i ryggmargen klarer nemlig ikke vokse ut igjen etter at de er skåret over. Resultatet av et brudd blir for mange et liv lenket til rullestol.Forskning viser imidlertid at årsaken til at nervecellene ikke gror, er at ryggmargen produserer proteiner som hindrer nervetrådene i å leges.For få år siden lagde sveitsiske forskere antistoffer mot dette proteinet. Resultatet er at nervetrådene har vokst ut igjen, og rottene har igjen kunnet gå. Nå har forskerne klonet genet som produserer antistoffet. Dette gjør at behandlingen kan videreutvikles til også å brukes på mennesker. Glover vil likevel ikke gi noen falske forhåpninger.- Rottene har blitt behandlet kort tid etter skaden. Det er ikke alltid mulig hos mennesker. Vi vet heller ikke om behandlingen har bivirkninger. Det beste nå er å gjøre forsøk på mennesker, sier forskeren. - Når vil pasientene eventuelt får glede av dette?- Jeg tror en har begynt behandlingen av ryggmargsskadde innen ti år, sier Glover. Overlege Marit Grønning ved Spinalenheten ved Haukeland sykehus karakteriserer resultatene av dyreforsøkene som "veldig spennende".