Gammel Breivik-beboer Trygve Solberg er slettes ikke imponert.

— Vi vil ikke ha denne kolossale tettbebyggelsen her i Breivik. For oss er det viktig å beholde et litt gammel miljø, sier han.

Fyrtårn på 12 etasjer

Det historiske Breivik blir knapt til å kjenne igjen hvis Breivik Brygge blir godkjent. Sammen med selskapet Emblem Eiendom har boligbyggelaget Vestbo laget reguleringsplan for 157 boliger på kaien der det tidligere lå et tankanlegg.

Nybyggene blir opptil ni etasjer høye. Og aller høyest rager et tårnhus på hele 12 etasjer, nærmest som et fyrtårn mot seilingsleden.

Fremfor leilighetene vil utbyggerne anlegge småbåthavn. Aller ytterst er det foreslått en bølgebryter som ute på tuppen får en sirkelformet utsiktsplass.

Et lite lysthus med sjø nesten hele veien rundt.

Arne Wiederstrøm, administrerende direktør for Vestbo, er forberedt på at «fyrtårnet» på 12 etasjer møter motbør.

— Synd egentlig, for jeg synes tomten fortjener et fyrtårn mot seilingsleden.

— Venter du protester fra nabolaget?

— Nybyggene tar ikke utsikten fra noen, og dette boligområdet blir mye hyggeligere å se på enn bensinanlegget og båter.

— Hva med veien ned i Breiviksdalen. Vil den tåle så mye økt trafikk?

— Veien skal rustes opp til dobbel bredde og fortau som en del av utbyggingen, sier Wiederstrøm.

- Vestbo er mektige

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med det første. Først når høringsrunden er over og planen gjennomgått på nytt, skal politikerne si sitt.

Wiederstrøm tror på innflytting i 2008/2009 med normalt fremdrift.

— Hvem bygger dere for?

— Slike prosjekter appellerer vanligvis til gruppen 50 pluss. Men også en del nyetablerte er interessert. Litt avhengig av hvor mange småleiligheter vi legger inn.

Nabo Trygve Solberg hadde helst sett at nybyggene ble krympet betraktelig. Hans familie har drevet gård i Breivik siden slutten av 1880-tallet. Gården er nedlagt, men både løe, gammelt våningshus, smie og melkebrønn er intakt.

— Det hjelper ikke å kalle det Breivik Brygge. Kaien forsvinner. Høyblokker trodde jeg vi var ferdig med da Loddefjorddalen og Mannsverk var bygget ut. Men Vestbo er mektige og vi er små, sukker Solberg.

Allianse

I Breivik Brygge er Vestbo imidlertid bare en av to utbyggere. Utbyggingsselskapet eies 50/50 av boligbyggelaget og selskapet Emblem Eiendom AS.

De siste årene har stadig flere private grunneiere søkt allianse med de politisk stuerene boligbyggelagene. Bak Emblem Eiendom står Trond Emblem, som driver flere selskaper rettet mot maritim virksomhet. For får år siden inngikk Emblem forlik med Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap etter stridigheter knyttet til industriutvikling i Sløvåg.

VENTER MOTBØR: Helt ytterst mot fjorden vil utbyggerne ha et fyrtårn på hele 12 etasjer. Vestbo-direktør Arne Wiederstrøm er forberedt på motbør: - Synd for tomten hadde fortjent et slikt fyrtårn, sier han.