— Ja, nå har vi fått åpnet et nytt friområde der bergenserne kan spille tennis, fotball eller hva de måtte ønske, spøker prosjektleder Asbjørn Valen i Statens Vegvesen overfor Bergens Tidende.

Biltrafikken er nå lagt lenger ut mot kaikanten mot Vågen. Denne nye veitraseen for biltrafikken kommer til å ligge slik fram til 2012. Da er det meningen at en ny Skansen-tunnel skal spare Bryggen og Torget for mye av biltrafikken.

Kollektiv

Asbjørn Valen sier at denne omleggingen av bilfeltet langs Bryggen er en del av et omfattende arbeid med å prioritere kollektivtrafikken gjennom Bergen sentrum.

Det området som nå er blitt frigjort fra biltrafikk, er på om lag 2.000 kvadratmeter .

-Alle aktørene som har interesser på Bryggen er nå i gang med et stort arbeid om hva dette området skal brukes til. Noe er på gang, forteller Asbjørn Valen og mer vil han ikke si om det.

Både riksantikvar, byantikvar, Stiftelsen Bryggen og de som driver næringsvirksomhet i trehusene på Bryggen er inne i bildet når bruken av dette unike friområdet skal fastsettes. Det er ulikt syn på i hvilken grad næringsvirksomhet skal prege dette området. Det er tatt til orde for både uterestaurant og salgsboder. Slike tanker har fått det til å gå kaldt nedover ryggen på noen som helst vil vektlegge de historiske verdier og den arkeologiske aktivitet som har funnet sted på Bryggen.

NYTT KJØREFELT: Biltrafikken langs Bryggen i Bergen ble fra tirsdag morgen lagt over i et nytt felt lenger ut mot kaikanten mot Vågen. Dette har frigjort et område foran de velkjente trehusene. <br/>Foto: JAN M. LILLEBØ