Byråd Lisbeth Iversen vil starte prosessen med å få servicebygg, mathall og reketrapp på plass på Torget i Bergen. En ny arkitektkonkurranse sparkes i gang i februar.

At det blir en ny runde med arkitektkonkurranse, betyr at det vil bli enda en sommer med midlertidige løsninger på Torget. Det gjelder også de utskjelte rubbhallene på Blomstertorget.

– Det ville uansett gått over sommeren med å få noe på plass der. Arkitektkonkurransen er etterspurt av mange, og den trenger ikke å ta så lang tid, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Kommunen betaler

Hun ser for seg at konkurransen skal gå fra februar til april neste vår. Selve byggingen av det nye anlegget vil i så fall kunne starte våren 2010.

Iversen anslår at den nye kombinerte mathallen og servicebygget vil koste rundt 100 millioner kroner. Hun slår fast at bygget skal fullfinansieres av kommunen.

– Hvorfor det, når private investorer har tilbudt seg å være med på et spleiselag?

– For det første har kommuneadvokaten kommet med innvendinger mot den løsningen. Så lenge det bare er en tilbyder, kan ikke kommunen gå inn og subsidiere en privat løsning. Dessuten er det langt fra avklart hva private kan bidra med. På denne måten får vi bygget raskere, og det blir mer ryddig i forhold til konkurranseregler. Så få vi senere vurdere om vi skal la private kjøpe seg inn i bygget, feste eller leie deler av det, sier Iversen.

Les også: Føljetongen Torget

Ble for ruvende

Første gang Byrådet vedtok å bygge et nytt servicebygg på Torget, viste kalenderen 1993. Siden har planene gått i vasken på ulike måter helt frem til i sommer.

Forrige gang Byrådet forsøkte å få på plass et servicebygg på torget, stoppet nemlig prosessen i juli i år. Da ble forslaget til det nye servicebygget for sterk kost for politikerne. Bygget, som var tegnet av arkitektfirmaet Vy, var elleve meter høyt og gikk over tre etasjer.

Den nye arkitektkonkurransen vil omfatte både servicebygg og mathall på Torget. Reketrappen er planlagt lagt ved Zachariasbryggen, og skal være en flytende konstruksjon. Den er tenkt å være både lett tilgjengelig og et åpent publikumsareal.

50 millioner ekstra

Bergen kommune har tidligere avsatt 45 millioner kroner til investeringer i torget. Bruttokostnadene ved alle tre byggene vil bli på rundt 100 millioner kroner, hvor mathallen utgjør den største kostnaden.

Dette betyr at kommunen må sette av 50 millioner kroner ekstra for å få byggene på plass etter planen.

Håpet er at byggingen av reketrappen vil bli så billig at den kan starte allerede sommeren 2009.

Hva synes du om planene for Torget? Si din mening i kommentarfeltet!

SKAL BLI NYTT: Torget har vært forsøkt fornyet flere ganger. Nå prøver Byrådet igjen.
Odd Nerbø
BLE SKRINLAGT: Dette forslaget, fra arkitektfirmaet Vy, ble for sterk kost for politikerne, som skrinla forslaget i sommer.
PÅ'AN IGJEN: Lisbeth Iversen håper å starte opp arbeidet med Torget denne måneden.
Bergens Tidende