Tusenvis av andre bergensere irriterer seg kraftig over de stygge vortene på Bergens skyline ved Vågen.

For 25 millioner kroner kan NCC Construction Vest påta seg å bygge et flytende torg med to kjelleretasjer og heisanlegg med to store vareheiser (se tegning).

På «dekk» kan det enten bli torgarealer eller uterestaurant, eller en kombinasjon. I de undersjøiske arealene kan det bli det lagerplass og nødvendige rom for torghandlerne, fryserom, bossanlegg. toaletter osv.

Ideen er Einar Knutsens, og anlegget bygges etter hans oppfinnelse av en type flytende vannbestandig betong.

— Fra politikerne på Rådhuset bestemmer seg til et anlegg kan være ferdig, vil det ta rundt seks måneder. Vi kan bygge det ved BMV Laksevåg eller på Hanøytangen. Vi har lang erfaring i å bygge oppdrettslektere etter samme prinsipp, og vet at ideen fungerer, sier Terje Johan Skjelbred.

Han opplyser at et slikt anlegg vil gi 1000 kvadratmeter nytt torg og 2000 kvadratmeter lagerarealer og andre nødvendige rom, fordelt på to etasjer under vann.

Anlegget er tenkt plassert langs kaien på Vestsiden av Zachariasbryggen. Det festes til sjøbunnen med stag ned i fjellet. Anlegget omfatter også en 100 meters kai for lystbåter eller fartøyer som leverer varer til torget.