Ferjerederiet Fjord1 Nordvestlandske AS skal drive Halhjem-Sandvikvåg og Mortavika-Arsvågen fra 2007, har Samferdselsdepartementet slått erndelig fast i ettermiddag.

Konkurrenten HSD/Stavangerske, som har denne konsesjonen i dag, fikk ikke medhold i sin anke.

De to ferjesambandene til sammen 2,5 millioner personbiler i året.

Fjord1, som består av ferjerederiene Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Fylkesbåtar, vil nå bestille fem nye gassferjer til over en milliard kroner, som skal settes inn i de to sambandene.

Det er foreløpig ikke avgjort hvem som skal bygge disse ferjene.