35–40 etterforskere og én politiadvokat utgjør bergenspolitiets nye spydspiss. Straksetterforsknings-gruppen har, som navnet antyder, som formål å reagere lynraskt når det skjer en straffbar handling i Bergen kommune.

- Det handler, enkelt sagt, om å sette ned maksimalt med ressurser tidlig i en etterforskning, sier politioverbetjent Erik Sveaass, som er Straksgruppens prosjektleder.

- Hva er alternativet?

- I dag blir en sak først registrert. Så blir den kanskje sendt til det avsnittet hvor den hører hjemme. Der havner saken gjerne nederst i bunken, hvor den også kan bli liggende. Nå er det meningen at denne gruppen skal ta unna saker uavhengig av hvor den egentlig hører hjemme, sier Sveaass.

Sakker akterut

Prosjektgruppen består av etterforskere fra Bergen sentrum politistasjon, og fra de tre øvrige geografiske enhetene i bergenspolitiet; Bergen Sør, Bergen Vest og Bergen Nord.

I tillegg vil etterforskere fra lensmannskontorene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden bidra.

—  Det overordnede målet er at vi skal klare å redusere kriminaliteten, som er desidert størst i sentrum av Bergen og randsonene rundt sentrum, sier politimester Geir Gudmundsen.

Den seneste krimstatistikken for Hordaland er nemlig ikke særlig lystig lesning for politimesteren.

Både når det gjelder oppklaringsprosent og saksbehandlingstid skiller Hordaland seg negativt ut sammenlignet med resten av landet.

Oppklaringsprosent. 34,7 prosent av opprettede saker ble oppklart i fjor. Landssnittet ligger på 38 prosent.

Saksbehandlingstid. Politiet i Hordaland brukte i snitt 129 dager fra sak ble opprettet, til det forelå endelig påtaleav-gjørelse. Landssnittet ligger på 122,5 dager.

Restanser. Til sammen 3.291 saker var eldre enn tre måneder ved årets slutt. Politidistriktet selv har satt et mål på kun 2.500 restanser.

Politimester Gudmundsen innrømmer at distriktet hans har litt å gå på.

—  Vi ligger litt dårlig an, ja, og ønsker å gjøre noe med akkurat dét. Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å bedre både oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, sier Gudmundsen.

Håper på gevinst

  1. april ble gruppen formelt opprettet. Siden den gang har fem mistenkte havnet i retten og blitt varetektsfengslet, siktet for ulike kriminelle forhold. Metodebruken er ikke revolusjonerende. Men den er effektiv, skal vi tro prosjektlederen. I hovedsak skal gruppen jobbe på følgende måte:

Avhøre vitner, eventuelle fornærmede og mistenkte de første 24 timene etter en straffbar handling.

Dersom mistenkte har uoppgjorte saker på seg fra andre enheter, blir disse slått sammen til én sak.

Fremstille lovbrytere for fengsling kjapt, der de ellers kanskje ville blitt løslatt mens etterforskning pågår.

—  Ved å vise at vi har evne til å gripe fatt i saker når de er ferske, vil samfunnet se at politiet makter å reagere kjapt, sier Erik Sveaass.

Prosjektet har en varighet på ett år, i første omgang.

Inspirasjonen til gruppen har Hordaland politidistrikt hentet fra blant annet Oslo og Troms, som har hatt lignende prosjekter gående. I tillegg har bergenspolitiet vært på studietur i København.