Prisen vil bli ca. 620 millioner kroner, og bygget kan tas i bruk i 2009, skriver Helse Bergen i en pressemelding.

Det nye laboratoriebygget skal ligge mellom Sentralblokken og BB-bygget, og vil ha et bruttoareal på ca. 20.000 kvadratmeter.

Nybygget vil gi plass til samtlige medisinske laboratorier på Haukeland Universitetssykehus med unntak av Avdeling for patologi. I tillegg skal Universitetet i Bergen leie deler av bygget.

De frigjorte arealene er nødvendig for å få gjennomført den rokeringen som må til når Barneklinikken skal rives og et nytt Barne— og ungdomssenter skal bygges.

Det er satt av 10 millioner kroner til prosjektering i 2004, og arbeidet vil starte umiddelbart.