Striden mellom torghandlerne i Bergen har ikke lagt seg etter at Lynghaug i fjor tapte rettssaken mot Torget i Bergen AS. Bråket skyldes uenighet om retten til å selge lusekofter som er strikket i utlandet. Lynghaug har anket dommen til lagmannsretten.

I går troppet han opp på årsmøtet i Torghandlerforeningen, noe som ikke ble godt mottatt av formann Arne Lyngbø. Han var heller ikke særlig fornøyd med at pressen møtte opp. Da årsmøtet bak lukkede dører skulle avgjøre om journalistene skulle få være til stede, endte det med at hele årsmøtet ble avlyst.

— Jeg har fått høre at det skal holdes et nytt årsmøte på et hemmelig sted, og at jeg ikke vil få innkalling, sier Lynghaug.

Han hevder at ledelsen i foreningen ikke tåler kritikk, og at det bare er lojale medlemmer som får tilsendt informasjon om møtene.

Lynghaug sier han er blitt truet etter fjorårets rettssak.

— For tre uker siden mottok min advokat en faks fra Torget i Bergen der de truet med at jeg ville bli fjernet av politiet.

BT kjenner til at det er sterk misnøye blant flere torghandlere.

En av dem sier til BT at ledelsen i foreningen favoriserer noen få, og at disse får viktige konkurransefortrinn.

Lise Wergeland Strømmen, daglig leder i Torget i Bergen, sier at hun ikke kjenner til noen misnøye blant torghandlerne. Det samme sier Arne Lyngbø.

— Det er ingen konflikter på torget nå. Vi har ryddet opp. Men vi kan ikke avholde et årsmøte når en person som ikke er medlem, trenger seg inn. Lynghaug har skriftlig meldt seg ut av foreningen, sier Lyngbø.