Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gir i statsbudsjettet grønt lys for bygging av første trinn av et nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssykehus.

Jeg er veldig glad for at vi nå får i gang dette prosjektet, sier helse— og omsorgsministeren i en pressemelding.

Prosjektet er beregnet til 1,4 milliarder kroner og lånet på 700 millioner kroner er i tråd med søknaden fra Helse Vest RHF. A

v dette blir 108 millioner kroner foreslått bevilget i 2011.

Det nye senteret skal inneholde klinikk for psykisk helsevern for barn og unge under 18 år, samt klinikk for psykosomatisk medisin, som blant annet skal inneholde alderpsykiatrisk tilbud, tilbud for pasienter med spiseforstyrrelser og flere ressurs- og kompetansesentra. Senteret er planlagt ferdigstilt i 2015.

— Helse Vest RHF kan nå begynne prosessen med å samle sykehustilbudet for barn og unge, sier helse- og omsorgsministeren.