— Før var det sånn at pasientene nesten syntes synd på oss, fordi det var så trangt i de gamle lokalene, forteller Astrid S. Hansen. Hun og de 33 andre ansatte på akuttmottaket er svært glade for at de etter fleres års venting endelig har fått større plass og nytt utstyr til å behandle pasientene med.

I forbindelse med åpningen av det nye akuttmottaket arrangerte sykehuset en stor bakgårdsfest. Blant de inviterte var naboer, ambulansepersonale, kollegaer fra andre sykehus og ikke minst tidligere ansatte. Én av dem var Inger Thorsen, som arbeidet som diakonisse ved sykehuset fra 1955 til 1999. Hun syntes standarden på den nye avdelingen var fantastisk, og tror det har mye å si for pasientenes møte med sykehuset.

— En innleggelse er ofte forbundet med angst og usikkerhet. Da er det viktig at pasientene kjenner trygghet og ro i omgivelsene, sa Thoresen, som for anledningen stilte i tradisjonell diakonissedrakt med mansjetter og stivbelte.

Sykehusdirektør Eivind Hansen var opptatt av å skape en sammenheng og kontinuitet mellom tradisjon og fornyelse. På tross av at det er mye ved dagens behandlingssituasjon som har forandret forholdet mellom pasientene og sykehuspersonalet, er det mye som forblir det samme, mente han.

NYTT AKUTTMOTTAK: 10 millioner kroner har det kostet å bygge det nye akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale sykehus. Nå håper direktøren og de ansatte at de gjennom denne prioriteringen kan være med å sette standarden for mottak og pasientbehandling. Fra venstre: Eivind Hansen, Inger Thorsen og Anita S. Hansen. <br/> FOTO: HELGE SUNDE