— Det er ingen tvil om at Gulating har høyeste prioritet hos oss, sier avdelingsdirektør Jann Olav Berget i domstolsadministrasjonen.

Siden arkitektkonkurransen ble avsluttet for tre år siden, har man vært klar til å gå i gang med byggingen.

Kommer pengene på bordet på høstens statsbudsjett, vil rettsbygget tidligst stå ferdig i årsskiftet 2009/2010. Uteblir bevillingene fra regjeringen, vil byggeprosessen drøye ytterligere.

Utelukker hotell

Førstelagmannen holder fast på å utelukke hotellbruk i lagrettssaker. Imens øker saksbehandlingstiden kraftig, noe som rammer både tiltalte og fornærmede i straffesaker.

— Vil dere fortsette i det tempoet som det nå ligger an til?

— I utgangspunktet blir det slik, det er ingen grunn til å revurdere beslutningen jeg har tatt, sier førstelagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett.

— Skal dere bryte loven i årevis?

— Loven sier at man skal holde fristene i den grad man klarer det. Når ressursene ikke blir stilt, klarer vi det heller ikke. Vår oppfatning er at vi da heller ikke bryter loven, sier Fjeld.

Situasjonen tegner dermed an til å gi uholdbar lang ventetid i straffesaker en god stund fremover.

- Mangler politisk vilje

Olav Gunnar Ballo (SV), 2. nestleder i justiskomiteen`, mener Gulating blir nødt til å finne andre midlertidige løsninger.

— Det er helt urimelig at saker skal ta mye lengre tid i det området på grunn av lokalitetene. Hvor man bor skal ikke være avgjørende for saksbehandlingstiden, sier Ballo.

Jan Arild Ellingsen (Frp), 1. nestleder i justiskomiteen, mener regjeringen mangler politisk vilje til å satse på Gulating.

— Det er ikke pengene det står på, men politisk vilje. I Norge bør vi ta oss råd til et topp moderne tinghus med nødvendig utstyr. Det må være mulig å gjøre mer enn dagens regjering gjør, mener Ellingsen.

Han har god forståelse for at dommerne setter seg på bakbena.

— Det er det som må til for å tvinge frem politiske løsninger. Regjeringen er mer opptatt av handlingsregelen enn å sørge for forsvarlige arbeidsvilkår i justissektoren, sier Ellingsen.

Tror på penger i 2008

Leder for justiskomiteen Anne Marit Bjørnflåten (Ap) sier hun er godt kjent med situasjonen og behovet for nye lokaler i Gulating.

— Det er en felles forståelse mellom regjeringspartiene om at Gulating skal ha høy prioritet. Vi er veldig klar over den beklagelige situasjonen, sier Bjørnflåten.

— Når kommer pengene?

— Det er et budsjettspørsmål som jeg ikke vil svare på nå.

Hilde Magnusson Lydvo (Ap) i justiskomiteen sier presset i byggebransjen legger begrensninger på nye statlige bygg. Hun har likevel tro på at Gulating får plass på budsjettet som blir lagt frem 4. oktober.

— Nå er det Gulating sin tur, man har ventet i ni år siden tomten ble klar. Sikkerheten i tingrettene kan ikke utbedres før Gulating flytter ut. Lokalitetsmangelen er prekær, sier Lydvo.

NYE GULATING: Slik blir nybygget til Gulating lagmannsrett seende ut. ILLUSTRASJON: ØSTGAARD ARKITEKTER AS