TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no I årevis har hjort hatt fri adgang til rullebanen på Bergen Lufthavn, Flesland. Årsaken er at sikkerhetsgjerdet har ligget flatt i lange strekninger på grunn av manglende vedlikehold. Bare i løpet av et års tid er 33 hjort skutt inne på flyplassområdet. Disse dyrene har utgjort en sikkerhetsrisiko og har måttet bøte med livet. For halvannet år siden kolliderte en hjort og en Braathen-maskin under landing. Dette kunne lett ha blitt en katastrofe, men til alt hell ble det bare en del materielle skader på flyet og ingen personskader. Hjorten døde på stedet. Planer utarbeidet Etter at Bergens Tidende i flere reportasjer satte søkelyset på det dårlige gjerdet, har både Forsvaret, Luftfartsverket og Luftfarttilsynet aktivisert seg for å utbedre gjerdet.I påvente av en permanent løsning, er det montert plaststrimler for å holde hjorten borte fra flyplassen. Seniorkonsulent Cecilia Bruszt i Forsvarets bygningstjeneste region Sør— og Vestlandet, forteller til Bergens Tidende at det nå er utarbeidet to alternative løsninger for utbedring av gjerdet. Ut på anbud - Noe av eksisterende gjerde skal repareres, noe skal bygges helt nytt, noe skal bygges på, sier Bruszt. - Kostnaden blir mellom fem og seks millioner kroner. Viltnemnden i Bergen har vært konsultert når det gjelder krav til utformingen av gjerdet. I nær fremtid skal det være et møte mellom flere involverte parter. Her vil det bli klargjort hvilken teknisk løsning som skal velges og kostnadsdelingen mellom Forsvaret og Luftfartsverket. Etter dette er avklart, skal planen ut på anbudskonkurranse. Endelig skal entreprenør velges ut, sier Bruszt. Ferdig i mai - Hvis entreprenøren som velges kan gå i gang med arbeidet straks, kan arbeidet i terrenget komme i gang like over påske. Arbeidet vil være avsluttet en måned etter byggestart. Dermed kan sikkerhetsgjerdet være ferdig oppgradert i løpet av mai måned, sier Bruszt.