Men han akter ikke å la tingene skje uten å foreta seg noe. Nå skal det omorganiseres og effektiviseres.

Men allerede før omorganiseringen ser Gjøvaag for seg et godt 2006-resultat.

— Som følge av nedslag i deler av eiendomsmassen og stabil god drift vil inneværende år vise betydelig overskudd, fastslår Gjøvaag.

Deles i tre

— For å forsterke satsingen innenfor gruppens tre hovedområder, konsument, eiendom og industri, planlegges det å dele den nåværende Frydenbø Gruppen i tre selvstendige konsern, Frydenbø AS, Frydenbø Eiendom AS og Frydenbø Industri AS. Morselskapet i konsernet vil dermed «bli flyttet opp», og vil være K.H. Gjøvaag Holding AS, som eier 65,6 prosent av de tre nye konsernene. Det nye holdingselskapet er eid 100 prosent, av Knut Herman Gjøvaag, opplyser han i en samtale med Bergens Tidende.

Søsteren, Bente Gjøvaag Nordanger, eier 34,4 prosent av aksjene i de tre nye Frydenbø-konsernene.

Svikt i bilsalget

— Hva gikk galt?

— Galt og galt, det gikk vel egentlig ikke galt. Vi valgte å ta en rask oppbygging av den nye virksomheten og nysatsingen i den maritime sektor, Frydenbø Båtsenter AS og Frydenbø Marine Equipment AS, og har derfor valgt å ta betydelige investeringer over driften, forteller Gjøvaag.

Når det gjelder bil er situasjonen en annen. Gjøvaag innrømmer at resultatene innen bilforhandlervirksomheten ikke var tilfredsstillende. Dette medfører at det er foretatt endringer i ledelsen og strukturen av den enkelte enhet.

Resultatene innen eiendom og den øvrige maritime virksomheten, blant annet i Frydenbø Power AS (tidligere William Knudsen AS) kom ifølge Gjøvaag ut på samme nivå som året før, altså med plussresultater.

Redusert omsetning

Omsetningen i konsernet svekket seg i fjor fra 648 til 627 millioner kroner, og driftsresultat falt fra 31 til vel ni millioner. Dermed fikk Frydenbø Gruppen på konsernbasis et minusresultat før skatt på nesten 1,4 millioner kroner, mot pluss 16,75 året før. Det ble ikke tatt ut aksjeutbytte for 2005.