— Jeg håper prisen vil styrke nynorsk både i Fjell og andre kommuner i Hordaland, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) da hun presenterte vinnerkommunen og overrakte prisen på 100.000 kroner på Det norske teater i Oslo onsdag kveld.

Fjell fikk blant annet prisen for sin bevisste holdning til nynorskbruk.

— Fjell kommune driver aktivt språkarbeid i barnehager og skoler, påpekte Navarsete under prisoverrekkelsen.

Det kan synes som om språkarbeidet på sikt ikke er nok for en kommune med så stor tilflytting som Fjell. For bak lovprising og pris for nynorsksatsingen, sniker bokmålet seg frem og blir stadig mer dominerende på nynorskens bekostning.

For mens nynorsk for ti år siden fortsatt var størst i grunnskolen (54,5 prosent), er det nå bare litt flere enn hver tredje elev som har nynorsk som hovedmål.

Trenden blir enda tydeligere når vi ser på andelen nynorskbrukere på ungdomsskolens avgangstrinn (10. klasse). For 15 år siden var nynorsk størst blant Fjells 15-åringer. For ti år siden var målformene jevnstore. I dag er det kun hver femte 10.-klassing som har nynorsk som hovedmål.

Bt.no har forsøkt å få tak i ordfører Eli Årdal Berland (H), skolesjef Ellen Margrethe Hansen og rådmann Steinar Nesse. Ingen av dem har vært tilgjengelige for kommentar.

Hvordan ser på på fremtiden for nynorsk? Si din mening i kommentarfeltet!

SKILLET: Sotrabrua knytter sammen boksmålsbastionen Bergen med nynorskkommunen Fjell. Bokmålet er imidlertid i ferd med å bli dominerende på begge sider av broen. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN