Senteret ligg i same hus som NRK Sogn og Fjordane.

Statsråden kom med lovnad om ein fast årleg sum frå regjeringa for å fremje nynorsk i journalistikk.

50.000 kr kan senteret kvart år nytta til særskilt motivasjonsfremjande tiltak, t.d. til stipend eller prispengar.

Slagordet til senteret er "stolt nynorsk".

OPNA NYNORSKSENTER: Valgerd Svarstad Haugland og Magni Øvrebotten
MMS: ODDLEIV APNESETH