Listen over lovbrudd de tre nynazistene var tiltalt for var lang. Vold under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler, våpenoppbevaring og verbal forulempning av politifolk og sivile.

I dag ble dommen offentliggjort, og den er klar i sin konklusjon:

De tre har handlet forsettlig og i tråd med det de er tiltalt for. Straffeutmålingen er henholdsvis seks og fem måneder. Sistemann fikk 120 dager.

Troverdige vitner

Retten fester lit til vitneforklaringene, som beskrives som samstemte, nøkterne og troverdige. De tiltalte sin versjon blir ikke trodd. I dommen står det:

"Etter rettens vurdering foreligger det ikke rimelig tvil som kan komme de tiltalte til gode. Retten finner det bevist at alle de tre har handlet forsettlig."

Gjennom de fleste tiltalepunktene, som blant annet inneholder fire tilfeller av vold, slår Bergen tingrett fast at det er de tiltalte som har drevet frem konfliktene.

"Pøbelstreker"

I hovedforhandlingene har det vært et spørsmål om hvorvidt de tre er nynazister eller ikke. En av de tiltalte benekter det, selv om politiet knytter dem alle til et voldelig høyreekstremistisk miljø. I dommen står det:

"Rettens oppfatning etter hovedforhandlingene er at det kan virke som de tiltalte er mer opptatt av pøbelstreker, bråk/uorden og vold enn av ideologiske spørsmål. De tiltalte er etter rettens oppfatning kun voldelige personer som liker oppmerksomhet."

Våpnene som politiet har funnet, inndras til fordel for statskassen, og hver av de tiltalte må betale 3000 kroner i saksomkostninger.