Mennene, som alle er i midten av 20-årene, ble dømt etter tiltalen for vold under særdeles skjerpende omstendigheter. Bergen tingrett fastsatte straffen til fengsel i henholdsvis seks måneder, fem måneder og 120 dager.

Slo ned jente

Mannen som fikk den strengeste straffen, ble dømt for besittelse av våpen og ammunisjon og vold mot en jente og en mann.

Han straffes også for å forulemping av offentlig tjenestemann, ved å ha kalt en politimann "trønderpikk" og "jødepurk".

Hagle og fenghetter

I juli i fjor angrep de tre en mann ved at de slo ham med knyttede never i hodet og sparket ham i kroppen. Noen måneder senere ble det funnet våpen hjemme hos to av de tre tiltalte. Politiet fant en dobbeltløpet hagle, ammunisjon og fenghetter.

De tre tiltalte er flere ganger tidligere blitt domfelt for rasistisk motivert vold. Volden de nå er dømt for, var derimot ikke rasistisk rettet.