Han går for å være en av Bergens mest sentrale nynazister. Han figurerer på flere medlemslister innenfor det høyreekstreme miljøet i Norge. Han skal være opptatt av Norrøn litteratur og odinisme. Likevel hevder han å ha brutt med det nynazistiske miljøet i Bergen. Gamle venner — Jeg har brutt med mitt gamle miljø og omgåes ikke lengre med nynazister, sa han under rettsforhandlingen i Midhordland herredsrett. Men i går formiddag ankom han rettslokalet tett fulgt av to "gamle venner" - tilhørende den harde kjerne i det nynazistiske miljøet i Bergen. - Har dette kun vært et spill for retten? - Det er jo ganske åpenbart, sier aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som nå vil vurdere om påtalemyndigheten kommer til å anke over straffeutmålingen. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om to års fengsel. 21-åringen ble funnet skyldig i ulovlig våpenbesittelse og for å ha begått et grovt drosjeran i 1999. Han ble også funnet skyldig i å ha helt bensin på trappen til den venstreradikale bokkafeen Kafe Kaffaan i Vestre Torggate i Bergen sentrum. Han ble imidlertid frikjent for det mest alvorlige punktet i tiltalen. Da han satt varetektsfengslet i desember i fjor skrev han et 106 siders brev til sin kjæreste. Brevet inneholdt flere alvorlige trusler mot sentrale politijurister i Bergen. Retten kom under tvil til at vedkommende måtte frifinnes på dette punktet. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at tiltalte tidligere er dømt til syv måneders fengsel for rasistisk vold. I formidlende retning ble det fremhevet at 21-åringen nå skal ha tatt avstand fra det nynazistiske miljøet i Bergen. Men etter gårsdagens opptrinn så spørs det om dette er tilfelle. Påtalemyndigheten la også ned påstand om fem års sikring. 21-åringen er vurdert at rettspsykiaterne, men han ble ikke ansett for å ha vært sinnssyk i gjerningsøyeblikket. Han ble derfor ikke idømt sikring. I tillegg ble 21-åringen dømt til å betale 15.000 kroner i oppreisning til drosjeføreren som han ranet. 21-åringen tok betenkningstid, men virket tydelig lettet over å ha blitt frifunnet på det groveste tiltalepunktet. Etter at dommen var opplest forsvant han ut av rettslokalet sammen de to nynazistene.

Nynazisteten ble også funnet skyldig i å ha helt bensin på trappen til den venstreradikale bokkafeen Kafe Kaffaan i Vestre Torggate i Bergen sentrum. Arkivfoto