— Vi har klaget inn alle de tre tilfellene vi har fått prikker for og håper skjenkekontoret kan vise skjønn i denne saken, sier Anders Flage Wigaard, styreleder i selskapet Fire Gamle Klovner AS som driver baren.

Håper de slipper stenging

Baren har siden de åpnet i februar 2013 fått besøk av skjenkekontrollører fem ganger, og ved tre anledninger fant kontrollørene grunn til å ilegge tilsammen elleve prikker.

To ganger fikk de fem prikker, som kommunen definerer som «svært alvorlige brudd». Begge gangene var det skjenking ut over tillatt skjenketid som var årsaken til prikkene.

Dette kan føre til inndragelse av skjenkebevillingen i to uker, noe Wigaard håper de slipper.

— En inndraging av bevillingen i to uker er selvsagt kjedelig både for gjestene våre og de ansatte, sier han.

Han mener at årsaken til at den ene situasjonen oppsto var at de ansatte måtte hente en gasstank fra en annen pub, og imens hadde noen gjester tatt seg ut i en bakgård hvor det ikke er lov å nyte alkohol etter 23.30.

Besøker de store mest

Ingen ved kontor for skjenkesaker i Bergen kommune var tilgjengelig for kommentarer torsdag kveld.

Listene de har presentert på nettsidene sine viser at det er de store skjenkestedene i byen som oftest får besøk av kontrollører.

Ricks og Finnegans ble tilsammen besøkt 15 ganger, men har ikke blitt ilagt prikker i 2013.

Det Akademiske Kvarter har hatt besøk 13 ganger av skjenkekontrollører, men har heller ikke fått anmerkninger i 2013.

Skipperstuen på andreplass

Etter Ferdinand på Engen, følger Skipperstuen på verstingtoppen.

11 ganger har stedet fått besøk av kontrollører, og ved to anledninger ble de ilagt tilsammen syv prikker. Den ene gangen var de for skjenking av åpenbart beruset person, noe som også er definert som et «svært alvorlig brudd».

Statistikken fra kommunen inneholder foreløpig bare tall til og med november 2013. Med andre ord er den travle julebordsesongen ikke tatt med i statistikken ennå.